Legální létání

Tabulka obsahuje základní informace s čím se smí a nesmí létat.

Je dobré si všimnout, že stroje do 0,91 kg pro sportovní účely nemusí v podstatě nic.

A pro sportovní účely toho musí jen velmi málo i stroje do 20 kg.

Za povšimnutí také stojí, řádek bezpečných vzdáleností do 7 kg je vzdálenost bezpečná i pro stroje, výdělečné a experimentální. To je veliká deviza a je dobré na to myslet při stavbě coptery.